KWS
   
 

Tehnologija uzgoja uljane repice - SJETVA

Uljana repica najbolje uspijeva na dubokim, humusom i kalcijem bogatim ilovastoglinastim dobro dreniranim tlima. Vrlo dobre rezultate daje i na nešto vlažnijim, ali prozračnim i hranjivima bogatim tlima.

Uljana repica zahtjeva neutralnu do slabo alkalnu reakciju tla (pH 6,6-7,6), ali dobro podnosi i tla kisele reakcije do pH 4,5. U pogledu klimatskih, optimalni uvjeti u vegetacijskom periodu podrazumijevaju količinu oborina od 570-780 mm s temperaturom za klijanje i nicanje sjemena od 20-30・C. U pravilnom plodoredu uljana repica ne bi trebala biti sijana 4-5 godina nakon bilo koje uljarice, a najpovoljniji predusjev su strne žitarice. Nakon njihove žetve je potrebno prašenje strništa do dubine od 15-ak cm.

sjetva shema

Nakon dva do tri tjedna treba obaviti predsjetveno oranje na dubinu 25-30 cm zajedno s dodavanjem gnojiva za osnovnu gnojidbu, a nakon oranja obvezno je zatvaranje brazde radi očuvanja vlage. Optimalan rok sjetve je period od 5. do 25. rujna što ostavlja dovoljno vremena za pravilan razvoj i kvalitetnu pripremu biljke za niske temperature (optimalna suma srednjih dnevnih temperatura iznosi od 800 do 900°C). Prilikom sjetve potrebno je ostvariti gustoću od 45-50 biljaka po m2 .

slika sjetve uljana   sjetva uljane

Uljana repica se sije najčešće žitnim sijačicama uz zatvaranje svakog drugog ulagača sjemena čime se postiže razmak između redova oko 25 cm. Uobičajena dubina sjetve je 1-2 cm osim u uvjetima suše i na laganim tlima gdje treba sijati na dubinu 2,5 cm. U takvim je uvjetima dobro nakon sjetve obaviti valjanje površine kako bi se pojačao kontakt sjemena sa tlom te osiguralo brže i ravnomjernije nicanje.

Više o tehnologiji uzgoja uljane repice pogledajte niže u animacijskom videu.

 
 

 
KWS