KWS
   
 

Rezultati pokusa KWS hibrida kukuruza, suncokreta i sirka za zrno

Naš uspjeh temelji se na činjenici da su selekcija i oplemenjivanje u najjačem fokusu naših napora.

Slijedom navedenoga i na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine svake godine na preko 100 lokacija pokušavamo kroz pokusne i testne parcele pronaći i selekcionirati hibride najkompetetnije našemu uzgojnom području i na taj način osigurati našim proizvođačima najbolje proizvodne materijale.

KWS selekcija kukuruza fokusirana je i na inovativne tehnologije kao rezultat najnovijih znanstvenih dostignuća pa je tako primjerice KWS lider u primjeni tehnike dihaploida koja omogućava proizvodnju čistih roditeljskih linija naših hibrida u samo jednoj godini. U klasičnim programima selekcije za ovakav postupak potrebno je tri do pet godina rada. No tehnika dihaploida samo je jedna od prednosti koje koristimo kako bismo ubrzali našu selekciju te omogućili ostvarenje višeg potencijala za povećanjem prinosa novih KWS hibrida kukuruza.

 

Ispitivanje zadovoljstva KWS proizvođača 2017./2018.

 

 
KWS