KWS

SIRAK ZA PROIZVODNJU ZRNA

Osvrćući se na klimatske prilike kojima svjedočimo posljednjih godina, osobito u vidu temperaturnih ekstrema i najtoplijih ljeta, zasigurno smo sve više zaineresirani razmišljanjima o promjenama svojih proizvodnih navika u poljoprivrednoj proizvodnji.

Imajući u vidu navedeno, KWS grupa u dolazećoj sezoni priprema još jednu novost čime svoju paletu proizvoda dodatno obogaćujemo i potvrđujemo svoju inovativnost i lidersku poziciju imajući u vidu širinu i raznovrsnost sjemenskog asortimana. Imali smo prilike ove godine u sklopu 2. KWS kukuruznog kampa na površinama Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku vidjeti o kakvoj se kulturi radi i biti svjedoci kako je ova kultura izazvala vrlo veliko zanimanje kod proizvođača. Ovom prilikom želimo istaknuti kako je ovo prvenstveno druga kultura, tj. kultura za srednje i postrne rokove sjetve, namijenjena prije svega onim poljoprivrednim proizvođačima koji zbog lošijih karakteristika svojih proizvodnih površina ne mogu ostvariti zadovoljavajuće rezultate u proizvodnji nekih drugih kultura te također onim proizvođačima koji imaju potrebe proizvesti kvalitetno krmivo za ishanu stoke.

Ono što prvenstveno krasi ovu biljku je izuzetno visoki sadržaj proteina u zrnu koji se kreće uglavnom u rasponu od 10 do 12 % te vrlo visokim sadržajem škroba uobičajeno u rasponu od 60 do 65 % što ovu biljku svakako svrstava u skupinu vrlo zanimljivih prvenstveno onim proizvođačima koji imaju potrebe za proizvodnjom vrlo kvalitetne jeftine stočne hrane. Također treba istaknuti mogućnost redovne i postrne sjetve, vrlo visoku tolerantnost na sušu i visoke temperature, visoku tolerantnost na lošije tipove tala, odličnu konkurentnost na korove, visoku tolerantnost na bolesti i štetnike i mnoge druge karakteristike za koje se možete informirati kod naših stručnih savjetnika na terenu.


KWS