KWS

Rezultati pokusa uljane repice 2016/2017.

Dragi proizvođači i poslovni partneri,

pred nama je još jedna proizvodna†sezona usjeva uljane repice. Aktivnosti †u vidu povećanja površina pod uljaricama posljednjih nekoliko godina nastavljaju se, a što se osobito može primjetiti aktualnim trendom i velikim interesom za sjetvu uljane repice na površinama diljem RH ove jeseni.

Osvrnemo li se i analiziramo li, kako proizvodne tako i ekonomske učinke u proizvodnji uljane repice onda to nikako ne može biti iznenađujući trend već samo logičan slijed. Većina proizvođača u protekloj i godinama prije nje ostvarili su vrlo dobre rezultate u proizvodnji uljane repice a ujedno i značajan dohodak po jedinici površine, ali i poboljšali agroekološke uvjete na svojim parcelama budući da znamo kako je uljana repica odlična kultura u plodoredu.

Možemo primjetiti kako se uljana repica širi i na ona područja gdje se do sada tradicionalno nije uzgajala, no proizvođači su prepoznali potencijal ove kulture i sve češće ju uvrštavaju u svoj plodored.† Današnja KWS genetika pruža mogućnost proizvesti i preko 5 t/ha uljane repice što možemo vidjeti i na prikazanim rezultatima na pokusnim parcelama na uzgojnom području u RH, što prepoznaje sve više proizvođača. Jasno je vidljiv trend intenziviranja i primjene svih potrebitih agrotehničih mjera u proizvodnji uljane repice što za posljedicu ima sve češće informacije s terena o ostvarenim vrlo zavidnim rezultatima u proizvodnji ove kulture. KWS-ova genetika i najnoviji materijali pružaju mogućnost ostvariti one najviše prinose u proizvodnji i na taj način osigurati najviši mogući ekonomski učinak u proizvodnji ove kulture.†

Rezultati pokusa uljane repice 2016./2017.

rezultati 23


KWS