KWS

Zaštita usjeva - Štetnici

Phyllotretta sp.U ranijim stadijima razvoja na ozimoj uljanoj repici štete najčešće prave repičin buhač (Phyllotreta sp.)koji kao odrasli kukac napada mlade biljke gdje se hrani lisnom masom. U stadiju ličinke slične štete čini i repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocefala). Preventivno protiv buhača obje vrste se preporuča korištenje sjemena tretiranog kvalitetnim insekticidom koji mladu biljku sistemično štiti 6-8 tjedana. Kod većeg napada usjev treba zaštititi primjenom insekticida, a prag odluke za tretman je kad je 30% biljaka napadnuto repičinim buhačom odn. kad se na jednoj biljci može naći 2-3 ličinke crvenoglavog repičinog buhača.


Repičina osa listarica (Athalia Rosae) idući je značajan štetnik. Štetu rade ličinke (gusjenice) koje se hrane lisnom masom i mogu učiniti golobrst. Jedini način zaštite od ovog štetnika je tretman insekticidom. Prag odluke je kad se na biljci nalaze 2 ličinke i to se obično događa sredinom rujna ili listopada, ovisno o roku sjetve. Repičina pipa stablašica (Ceuthorrynchus napi) jedna je od prvih vrsta koje napadaju usjev uljane repice u proljeće i to već pri 9oC. Velike gubitke prinosa štetnik može prouzrokovati jer uljanu repicu napada kao odrasli kukac (hrani se “sokom biljke”) dok ličinke smjesti u stabljiku gdje usljed oštećenja strukturnog tkiva uzrokuju tipične simptome povijanja stabljike u obliku slova “S”. Zaštita se vrši insekticidom i to u stadiju razvoja biljke kad ona postigne visinu oko 20 cm, a prag odluke je 1 odrasli kukac na dvije biljke.


Ceuthorrynchus assimilis Repičina pipa komušarica (Ceuthorrynchus assimilis) slična je prethodnoj pipi, ali jaja odlaže u komušku gdje se poslije ličinke hrane mladim zrnom, a također oštećuju opnu komuške usljed čega se u komušku nastanjuju i druge štetne vrste kao što je repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae). Zaštita se vrši insekticidom čim se završi oplodnja cvijeta i to kad je na dvije biljke pronađen jedan odrasli kukac.


Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) se prema najnovijim istraživanjima javlja nakon zime već kad temperature zraka dostignu 8C. Štetu čini hraneći se pupovima koje buši i izgriza iznutra te se oni uslijed toga suše. Nakon otvaranja cvijeta, sjajnik više nije štetan jer prelazi na ishranu polenom. Jaja odlaže u cvijetne pupove gdje kasnije ličinke izgrizaju cvijetne dijelove pri čemu uzrokuju znatne štete. Zaštita se vrši insekticidom tik pred početak formiranja pupova i to kad se na jednoj biljci pronađu dva odrasla kukca.


Gorušičin sjajnik (Collaphelus sophiae) također napada uljanu repicu sa simptomatikom istovjetnom kao i kod repičinog sjajnika. Suzbijanje se vrši insekticidom pred početak formiranja pupova i to kad se na jednoj biljci pronađu dva odrasla kukca.


Stjenice (najčešće vrste u uljanoj repici su Eurydema ornata i Eurydema oleracea) napadaju biljku uljane repice i kao odrasli kukac i kao ličinka. Odrasli kukci sišu sok iz lista i komuški što može dovesti do žućenja ugroženih dijelova biljke te čak do djelomičnog ili potpunog izobličenja i nekroze biljnog tkiva, šturosti ili čak abortiranja pojedinih zrna. Kod jače najezde štetnika ove vrste, gubici prinosa mogu biti jako visoki. Ako se stjenice na vrijeme uoče, zaštitu je moguće izvršiti insekticidima.

Epicometis Hirta Kupusne lisne uši (Brevicoryne brassiacae) nakupljaju se u kolonijama na gotovo svim dijelovima biljke uljane repice. Sišu biljne sokove te uzrokuju abortiranje cvijetnog pupa, uvijanje odnosno deformaciju staničja komuške te time i šturosti ili čak propadanja zrna uljane repice. Kao posljedica napada kolonije odraslih kukaca i ličinki kupusne lisne uši može doći do znatnog gubitka prinosa. Napadi
su obično koncentrirani u žarištima, a prag odluke za suzbijanje insekticidima je dvije kolonije po m2 u početku formiranja primarnih komuški.

Dlakavi ružičar (Epicometis hirta) je kornjaš vrlo otporan na insekticide. Javlja se u cvatnji uljane repice gdje najviše štete uzrokuje izgrizanjem prašnika i tučaka čime može uzrokovati znatno smanjenje prinosa zrna. Suzbijanje dlakavog ružičara je otežano radi nemogućnosti primjene mnogih insekticida u vrijeme cvatnje.


KWS