KWS

Zaštita usjeva - Bolesti

Za usjeve ozime uljane repice se u godinama u kojima jesen i zima obiluju višim temperaturama i vlagom može javiti povećana opasnost od bolesti.

Najznačajnija bolest koja se pojavljuje u navedenom periodu je suha trulež korijena i stabljike (Phoma lingam). Početno se pojavljuje na listu i ukoliko se nastave povoljni uvjeti za njen razvoj dalje se premješta na stabljiku i korijen uzrokujući tzv. rak stabljike odn. korijena. Najučinkovitije mjere borbe protiv pojave ove bolesti su u prvom redu izbor otpornijih hibrida uljane repice te pridržavanje pravilnog plodoreda. Ukoliko se propuste navedene preventivne mjere preostaje zaštita usjeva fungicidima. Tretman fungicidima obavlja se kad je zaraženo do 10% biljaka, a u slučaju da se nije obavila pravovremena zaštita usjev će se teško izboriti s bolesti te će posljedice biti znatne i to kroz smanjenu kvalitetu zrna te smanjenje prinosa zrna čak do 50%.
Druga po važnosti bolesti uljane repice je bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) koja je zajednička uljanoj repici, soji i suncokretu zbog čega se kao preventivna mjera preporuča izbjegavanje uskog plodoreda u koji bi bile uključene ove tri kulture.

Uz plodored se preventivno protiv bijele truleži može utjecati izborom otpornijih hibrida. Ukoliko navedene mjere ne daju rezultate ne preostaje drugo do tretmana fungicidom. Tretman fungicidom obavlja se u proljeće i to u periodu pune cvatnje uljane repice. Bolest napada stabljiku i komuške te i kod jedne i druge pojave može uzrokovati veliko smanjenje prinosa. Za toplih i vlažnih jeseni i proljeća mogu se u usjevu ozime uljane repice pojaviti plamenjača (Peronospora brasicae) i pepelnica (Erysiphe cruciferarum) koje kroz oštećenja lisne rozete u konačnici utječu na smanjenje prinosa zrna. Kod jačih oboljenja usjeva kao mjera suzbijanja preporuča se primjena fungicida.
Patogeni koji su štetni u kasnijem periodu vegetacije su siva plijesan (Botrytis cinerea) i koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae). Bolesti napadaju stabljiku i komuške čime također utječu na smanjenje prinosa. Osim pravilnog plodoreda u borbi protiv pojave sive plijesni i koncentrične pjegavosti u usjevu ozime uljane repice preporuča se primjena fungicida u periodu pune cvatnje.

Phoma lingam1 ††Phoma lingam2 Peronospora_brasicae
Phoma lingam †††††††Phoma lingam Pheronospora brasicae
Sclerotinia_sclerotiorum1 ††Sclerotinia_sclerotiorum2 Erysiphe_cruciferarum1
††††††††††††††††††Sclerotinia sclerotiorum ††††††Sclerotinia sclerotiorum Erysiphe cruciferarum
Botrytis cinerea Erysiphe_cruciferarum2
††††††††††††††††††††††††Botrytis cinerea †††††††††††††††††††††††Erysiphe cruciferarum Tretman fungicidom obavlja se u proljeće i to u periodu pune cvatnje uljane repice.


KWS