KWS

Sjetva

Zahtjevi prema tlu
Uljana repica najbolje uspijeva na dubokim, humusom i kalcijem bogatim †ilovasto-glinastim †dobro dreniranim tlima. Vrlo dobre rezultate daje i na nešto vlažnijim, ali prozračnim i hranjivima bogatim tlima. Za pravilan rast i razvoj biljke glavni korijen uljane repice mora imati mogućnost prodiranja duboko u tlo, pa joj zato teška i “tvrda” tla kao i ona s plitkim, nepropusnim slojem ne odgovaraju. Uljanoj repici ne pogoduju ni plitka, siromašna i kamenita tla kao ni ona s visokom razinom podzemne vode. Uvijek treba imati na umu da repica “ne zna plivati”, odnosno na parcelama sa stagnirajućom vodom bit će potpuno uništena. Uljana repica zahtjeva neutralnu do slabo alkalnu reakciju tla (pH 6,6-7,6), ali dobro podnosi i tla kisele reakcije do pH 4,5.

Plodored i priprema †tla
U pravilnom plodoredu uljana repica ne bi trebala biti sijana 4-5 godina nakon bilo koje uljarice, a najpovoljniji predusjev su strne žitarice. Nakon njihove žetve je potrebno prašenje strništa do dubine od 15-ak cm. Nakon dva do tri tjedna treba obaviti predsjetveno oranje na dubinu 25-30 cm zajedno s dodavanjem gnojiva za osnovnu gnojidbu, a nakon oranja obvezno je zatvaranje brazde radi očuvanja vlage. Ovisno o kvaliteti osnovne pripreme, završnu treba učiniti s dva ili više prohoda sjetvospremačem, ali ne preduboko kako bi sjetvena posteljica bila na optimalnoj dubini za brzo i ujednačeno nicanje sjemena.

Rokovi sjetve
Oprimalan rok sjetve uljane repice od velikog je značaja. Ne preporuča se sijati je niti ranije niti kasnije od optimalnih rokova. Kod prerane sjetve se tijekom jeseni razvije prebujan usjev s jače izduženom stabljikom. Takve biljke su slabije otporne na izmrzavanje tijekom zime. Još se veći problemi javljaju kod kasne sjetve kada biljke u zimu ulaze nedovoljno razvijene, a samim time i nedovoljno otporne na niske temperature. Optimalan rok sjetve je period od 5. do 25. rujna što ostavlja dovoljno vremena za pravilan razvoj i kvalitetnu pripremu biljke za niske temperature (optimalna suma srednjih dnevnih temperatura iznosi od 800 do 900oC).

Klimatski uvjeti
Uljana repica se može uzgajati u brdsko-planinskim† predjelima †do †nadmorske visine od 750 m. Količina i distribucija †oborina te temperaturni režim uzgojnog područja su od velikog značaja za uspješnu proizvodnju ove kulture. Optimalni uvjeti podrazumijevaju u vegetacijskom periodu količinu oborina od 570 – 780 mm s temperaturom za klijanje i nicanje sjemena od 20-30oC.

Preporučeni sklop usjeva u sjetvi
Prilikom sjetve potrebno je ostvariti gustoću od 45-50 biljaka po m2 kod hibrida te 60-70 biljaka po m2 kod linijskih sorti. Kod sjetve najnovije generacije KWS hibrida (Tassilo, Traviata, Turan i Hybrirock) zbog izražene bujnosti i pojačanog grananja se može smanjiti normu sjetve za do 10% u odnosu na hibrid Triangle i to na 40-45 biljaka po m2. Uljana repica se sije najčešće žitnim sijačicama uz zatvaranje svakog drugog ulagača sjemena čime se postiže razmak između redova oko 25 cm. Uobičajena dubina sjetve je 1-2 cm osim u uvjetima suše i na laganim tlima gdje treba sijati na dubinu 2,5 cm. U takvim je uvjetima dobro nakon sjetve obaviti valjanje površine kako bi se pojačao kontakt sjemena sa tlom te osiguralo brže i ravnomjernije nicanje.

sjeme_WOSR1KWS