KWS

Moćan proizvodni potencijal suhog zrna

Odlike hibrida:

  • Hibrid iz grupe
  • Niža stabljika izrazito tolerantna na pucanje i polijeganje
  • Izrazito visok i stabilan prinos kroz niz godina u proizvodnji
  • Redovito formira vrlo ujednačen i kompaktan klip s jednakim brojem zrna
  • Odlična tolerantnost na bolesti stabljike i klipa

Opis hibrida:

Visoka tolerantnost hibrida se u prvom redu očituje kroz slabiji utjecaj suše na prinos u godinama kroz koje je hibrid ispitivan u poljskim pokusima u RH , a zahvaljujući izvrsnim rezultatima u ispitivanju na velikom broju različitih tipova tala, Konfites smatramo izrazito adaptabilnim. U tehnološkom smislu hibrid je poželjan zbog uočene rapidne brzine otpuštanja vlage iz zrna te smanjenih ili izostalih troškova sušenja zrna. Stabljika je nižeg habitusa što omogućava lakše kombajniranje te odličnu tolerantnost na polijeganje, ali se zbog navedenog svojstva hibrid ne preporuča koristiti za siliranje. Konfites redovito formira potpuno završen klip s 18-20 redova zrna. Zrno je izuzetno dubokog profila tipa zuban, žute boje i odličnih hranidbenih odnosno kvalitativnih parametara za što je zaslužna visoka tolerantnost hibrida na bolesti lista, stabljike i klipa.

konfites

Video prezentacija KONFITES

Ostali hibridi kukuruza


KWS