KWS

Slavlje ranog prinosa

Odlike hibrida:

  • Vrlo rani hibrid izrazito kratke vegetacije (oko 105 dana)
  • Hibrid za redovnu i postrnu sjetvu
  • Zbog pripadajuće FAO grupe zahtijeva vrlo gusti sklop biljaka
  • Vrlo rana žetva uz vrlo male ili nikakve troškove sušenja zrna

Opis hibrida:

Novi hibrid izrazito kratke vegetacije (FAO 240) koji dozrijeva za 95 do 110 dana od sjetve. Karnevalis ima izuzetnu tolerantnost na niže temperature u proljeće te sušu i visoke ljetne temperature. Zbog svoje kratke vegetacije, visokog genetskog potencijala i brzog ranog porasta ima veliku sposobnost iskorištavanja povoljnih agrotehničkih i meteoroloških prilika.

Video prezentacija Karnevalis

Ostali hibridi kukuruza


KWS