KWS

Hibrid perspektivne budućnosti

Odlike hibrida:

  • Visok i stabilan prinos zrna u različitim proizvodnim godinama
  • Dugotrajna prijemljivost svile za polen i produženi period polinacije = redovito ispunjen klip do vrha
  • Odlična tolerantnost na sušne uvjete u proizvodnji
  • Vrlo brzo otpuštanje vlage iz zrna

Opis hibrida:

Zbog brzog i homogenog razvoja usjeva hibrid si osigurava predispoziciju za iznimno visoku tolerantnost na sušu koja je u kasnijim fazama vegetacije pogonjena razvijenim korjenovim sustavom koji ima vrhunsku efikasnost iskorištenja oskudnih zaliha vode u tlu. Od nepovoljnog utjecaja visokih temperatura efikasno se brani dugotrajnom prijemljivošću svile za polen kao i produženim periodom polinacije, a što u konačnici utječe na formiranje u potpunosti završenog svakog pojedinog klipa.

Video prezentacija Kinemas

Ostali hibridi kukuruza


KWS