KWS

Hibrid za visoku razinu agrotehnike

Nestabilni klimatski i proizvodni uvjeti, vrlo varijabilna cijena na tržištu, mnoge biljne bolesti i dr. zahtjevaju od proizvođača kukuruza hibride čija prilagodljivost nije izražena samo prema tipu t(a)la i rokovima sjetve, nego i mnogim drugim zahtjevima kao što su povećana tolerantnost na bolesti i štetnike te maksimalnom iskorištenju biljke (usjeva) po jedinici površine.

Odlike hibrida:

  • Izuzetno visok potencijal rodnosti uz vrlo brzo otpuštanje vlage iz zrna.
  • Visoka sposobnost adaptabilnosti uzgojnim uvjetima
  • Podnosi gusti sklop uz vrlo visoku tolerantnost na bolesti stabljike i klipa.

Opis hibrida:

Solferino kao predstavnik nove generacije hibrida pruža niz odgovora na postavljene zahtjeve i nameće se kao odličan izbor suvremenoj proizvodnji kukuruza za zrno. Karakterizira ga vrlo visoki potencijal prinosa zrna s vrlo brzim otpuštanjem vlage iz zrna, prilagodljivost različitim tipovima tala te vrlo dobra prilagodljivost različitim rokovima sjetve. Solferino pokazuje vrlo visoku tolerantnost na bolesti klipa kao i cijele stabljike. U konačnici formira potpuno završen klip sa 16-18 redova zrna. Najbolje rezultate ostvaruje u vrlo visokoj i visokoj razini agrotehnike te na taj način daje dodatnu sigurnost u težim proizvodnim godinama.