KWS

Kralj silaže

Odlike hibrida:

  • Dugogodišnji rekorder u prinosu svježe zelene mase
  • Visoka probavljivost fermentirane mase
  • Odličan izbor kao sirovina za bioenergetska postrojenja
  • Odličan izbor kao sirovina za spremanje visoko kvalitetne svježe zelene mase za spremanje silaže vrhunskih hranidbenih svojstava
  • Vrlo izražen “Stay green” efekt - vrlo duga fotosintetska aktivnost koja rezultira akumulacijom velike količne suhe tvari, ali i produžnim zadržvanjem svježe zelene mase

Opis hibrida:

Silažni hibrid razvijen u suradnji s brojnim njemačkim govedarskim farmama. Mikado nakon dobrog ukorjenjivanja ima vrlo dobar rani porast kroz koji razvija čvrstu i visoku stabljiku s erektoidno postavljenim listovima što omogućava sjetvu silažnih usjeva u gustom sklopu u kojem daje odlične prinose zelene mase. Sposobnost i karakteristika hibrida Mikado da zadržava svježinu zelene mase u periodu košnje i spremanja silaže daje nam mogućnost košnje duži period bez negativnih posljedica na gubitak i smanjenje kvalitete svježe zelene mase.

Video prezentacija Mikado

Ostali hibridi kukuruza


KWS