KWS

Zeleni divnovo

Odlike hibrida:

  • Visok potencijal kvalitetne zelene mase
  • Čvrste stabljike tolerantne na polijeganje te visoko tolerantne na bolesti
  • Odličan izbor za mliječne farme kao i za bioenergiju

Opis hibrida:

Hibrid je u tipu zubana, robusne i visoke stabljike te jako dobrih svojstava i za proizvodnju zrna u istočnim krajevima Republike Hrvatske. Klip je velik, u potpunosti završen i popunjen s 20-22 reda zrna. Zrno je žute boje sa dobrim otpuštanjem vlage u pripadajućoj grupi zrenja. Konsens pokazuje izuzetnu prilagodljivost uzgojnim uvjetima te je visoko tolerantan na stresne uvjete proizvodnje odnosno sušu. Zbog sve većeg korištenja obnovljivih izvora energije, prethodnih godina povećava se potreba za hibridima koji mogu osigurati zadane parametre prinosa i kvalitete silaže.

Video prezentacija Konsens

Ispitivanje zadovoljstva KWS potrošača!

Ostali hibridi kukuruza


KWS