KWS

Slavlje ranog prinosa

Odlike hibrida:

  • Vrlo rani i prinosan hibrid
  • Sigurnost u žetvi
  • Niski troškovi sušenja zrna

Opis hibrida:

Novi hibrid izrazito kratke vegetacije (FAO 240) koji dozrijeva za 95 do 110 dana od sjetve. Karnevalis ima izuzetnu tolerantnost na niže temperature u proljeće te sušu i visoke ljetne temperature. Zbog svoje kratke vegetacije, visokog genetskog potencijala i brzog ranog porasta ima veliku sposobnost iskorištavanja povoljnih agrotehničkih i meteoroloških prilika.

Video prezentacija Karnevalis

Ostali hibridi kukuruza


KWS