KWS

Poljski gorostas

Odlike hibrida:

  • Visok prinos kvalitetne silaže te zrna u istočnijim krajevima RH
  • Velik broj redova kvalitetnog zrna na klipu
  • Prilagodljiv različitim tipovima tala

Opis hibrida:

Habitus ovog hibrida je uistinu impresivan jer ga visina biljke od preko 3.5 m i krupnoća klipa stavljaju kod proizvodnje silaže u prvi plan, no i proizvodnje zrna u istočnim regijama Republike Hrvatske. Široki listovi gornjih etaža uspravno su postavljeni te omogućuju dobro iskorištenje sunčeve svjetlosti, a zbog velike količine zelene mase koju formira kao i suhe tvari koju stvara, povoljno reagira na pojačanu gnojidbu. Dobar je i za berbu u klipu, a posebno se ističe kod silaže vlažnog zrna u tovu junadi i svinja.

Video prezentacija Korimbos

Ostali hibridi kukuruza


KWS