KWS

Naglašena stabilnost prinosa zrna i silaže

Odlike hibrida:

  • Kvalitetan prinos zrna i silaže
  • Krupno zrno crvenkaste boje
  • Odličan u ishrani domaćih životinja

Opis hibrida:

Odlikuje se dobrim početnim porastom te daje robusnu i bujnu biljku s jakim „stay green“ efektom. Izuzetno je tolerantan na sušne uvjete kao i visoke temperature u oplodnji, usprkos kojima redovito daje završen klip. Odlikuje se brzim otpuštanjem vlage iz zrna dok u hranidbenom smislu zrno obiluje sadržajem kvalitetnih proteina koji je postignut ciljanim izborom roditeljskih linija kod križanja. Pogodan za većinu tipova tala, a također vrlo dobre prinose daje i u nešto skromnijoj agrotehnici.

Video prezentacija Kornelius

Ostali hibridi kukuruza


KWS