KWS

KWS – brzina i efikasnost u oplemenjivanju kukuruza

Ključ našeg uspjeha temelji se na činjenici da su selekcija i oplemenjivanje u fokusu naših najvećih napora jer je to ono što nam omogućuje da poljoprivredniku za njegove potrebe osiguramo najbolje hibride:

Mendel, Erblehre KWS –corn breeding with speed
  • Danas KWS bilježi možda i najviše povećanje intenziteta poslovnih aktivnosti kao i investicijske dinamike usmjerene ka selekciji hibridnog kukuruza u Europi
  • KWS je utemeljio jedan od najvećih programa za oplemenjivanje i ispitivanje novih hibrida kukuruza u Europi, čime je u odnosu na prethodnih 7 godina udvostručio razvojni potencijal koji sada čini više od 80 selekcijskih lokacija s više od 600.000 pokusnih parcela.
  • KWS selekcija kukuruza fokusirana je i na inovativne tehnologije koje su rezultat najnovijih znanstvenih dostignuća pa je KWS tako vodeći u primjeni tehnike dihaploida koja omogućava proizvodnju potpuno čistih roditeljskih linija naših hibrida u samo jednoj godini umjesto tri do pet godina koliko je za to potrebno u klasičnim programima selekcije. No tehnika dihaploida samo je jedna od prednosti koje koristimo kako bismo ubrzali naše cikluse selekcije te omogućili ostvarenje višeg potencijala za povećanje prinosa novih KWS hibrida kukuruza.

KWS