KWS

PALAZZO

Najtraženiji europski hibrid raži

  • Vrlo visok prinos zrna
  • Zbog visoke hranljive vrijednosti hibrid je pogodan za ishranu ljudi i hranidbu stoke
  • Visoko tolerantna na bolesti
  • Pogodna za proizvodnju u nizinskim i u brdsko-planinskim krajevima
  • Usjev izrazito rijetko naliježe i poliježe
  • Izrazito visoka tolerantnost na klimatski stresne uvjete proizvodnje

†††

Ostali hibridi raži

KWS PALAZZO - najtraženiji europski hibrid raži


KWS