KWS

Rhizomania

Rizomanija je virusna bolest koja može dovesti do teških gubitaka na prinosu i kvaliteti.


Simptomi su:

  • gnijezdasta posvijetljenja u nasadima
  • duge peteljke, uska lisna plojka
  • rast i razvoj brade na korijenu
  • posmeđenje provodnih snopova na lišću i korijenu

Dodatna obilježja:

  • povećan udio natrija
  • smanjena digestija
  • smanjen udio amino-N kiselina
  • gubitak prinosa

Dokazivanje bolesti:

ELISA – testom u laboratoriju

Bolesti i štetnici šećerne repe - Rhizomania

Povezane informacije

Galerija bolesti Rhizomania

Rizomania

Ovdje ćete pronaći galeriju slika koja pokazuje štete nastale radi bolesti†Rhizomania

Galerija bolesti Rhizoctonia

rhizoctonia

Ovdje ćete pronaći galeriju slika koja pokazuje štete nastale Rhizoctonoim solani.

Katalog šećerna repa 2017.


KWS