KWS
   
 

Novi KWS doradni centar sjemena kukuruza i suncokreta!

Prošla godina je bila izuzetno značajna za tvrtku KWS koja  je kao svojevrstan vrhunac dosadašnjeg uspješnog poslovanja okrunila izgradnjom novog centra za doradu sjemena kukuruza i suncokreta. Strateški pozicioniran u srcu Vojvodine, na najplodnijem djelu panonske nizine, ima za cilj pod jednim krovom objediniti sve operacije dorade i skladištenja sjemenskog materijala u cijelosti proizvedenog u regiji, a namijenjenog za plasman kako na domaćem tako i na tržištima EU, Rusije i Ukrajine.

Izgradnjom doradnog centra u Bečeju se ispunjava jedan od strateških ciljeva tvrtke u nastojanju da se krajnjem korisniku osigura sjeme koje je uniformno, s vrhunskim parametima čistoće, ravnomjernog tretmana te visokih parametara klijavosti. Glavna prednost posjedovanja jednog ovakvog centra je potpuna kontrola procesa proizvodnje i mogućnost upravljanja kvalitetom svakog segmenta dorade. Na taj način se zatvara ciklus koji kreće od odabira odgovarajućih inbred linija, sjetve i primjene naprednih agro-tehničkih mjera pa sve do same berbe i transporta kukuruza i suncokreta do doradnog centra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U doradnom centru se vrše tehnološke operacije prijema, sušenja, krunjenja, kalibracije, gravitacije finalnog tretiranja fungicidima i insekticidima te pakiranja sjemenskog materijala po hibridima. Doradni centar je opremljen najsuvremenijom opremom renomiranih svjetskih proizvođača koja omogućava kompjutorsko praćenje i upravljanje navedenim tehnološkim operacijama, čime je omogućenoi znatno smanjenje gubitaka pri doradi. U doradnom centru se  nalazi jedna od najsuvremenijih, a po kapacitetu svakako najveća u regiji, sušara za sušenje sjemenskog kukuruza u klipu. Proces sušenja je u potpunosti automatiziran i predstavlja umjetnu simulaciju procesa prirodnog sušenja. Regulacija i upravljanje sušarom se obavlja s jednog mjesta na način da se optimizira utrošak dovedene energije po jedinici proizvoda te se istovremeno isključuje mogućnost pojave presušenog ili nedovoljno osušenog materijala na izlazu iz sušare. Ono što također izdvaja doradni centar od ostalih je primjena skupocjenih odnosno najmodernijih sortera koji po principu foto osjetljive kalibracije vrše kalibraciju sjemena prema spektru boja. To je tehnološko rješenje koje praktično simulira osjetljivost ljudskog oka, a koristi se za odvajanje zrna koja se po obliku i boji razlikuju od zdravih zrna.

 

Na taj način se, a i uz korištenje gravitacijskih stolova i trijera, osigurava eliminacija bolesnih zrna i primjesa. Zbog stupnja preciznosti i načina na koji se ovo čišćenje obavlja smanjuje se postotak otpada, a samim tim se povećava produktivnost centra za doradu. Sam način određivanja frakcija sjemena koje se dobivaju u doradnom centru su plod i rezultat dugogodišnjeg iskustava i znanja koje dolazi iz samog sjedišta tvrtke, Njemačke. Posebna pažnja se poklanja rigoroznoj kontroli kvalitete svake tehnološke operacije i osiguranja slijeda sjemenskog materijala od trenutka njegovog ulaska u doradni centar do finalnog pakiranja i otpremanja krajnjem korisniku. U sklopu doradnog centra također se nalazi i najsuvremenije opremljen laboratorij za interna ispitivanja parametara kvalitete, koji koristi metodologiju sličnih ISTA certificiranih institucija.

Sve gore navedeno predstavlja garanciju da će krajnji korisnici bez obzira jesu li u zemlji ili inozemstvu imati na raspolaganju proizvod koji će po svojim osobinama u potpunosti zadovoljiti njihova očekivanja, a zbog same lokacije dorade, tj. blizine Hrvatskom tržištu znatno će se smanjti troškovi transporta što će zapravo uz sve druge faktore optimizacije proizvodnje, u narednoj sezoni našim proizvođačima učiniti KWS hibride i cjenovno puno povoljnijima. U komercijalnom smislu će grupe hibrida u tzv. “KWS Economy” kategoriji manjim proizvođačima koji su slabije platežne moći omogućiti da si za narednu sjetvu osiguraju vrhunske i što je najvažnije hibride čiji prinos je stabilniji i u nepovoljnim proizvodnim godinama i u nešto oskudnijoj agrotehnici. Za veće i naprednije proizvođače kukuruza KWS  u 2016. godini nudi također dodatnu pogodnost kroz liniju najnovijih hibrida u grupi “KWS Business” koji će uz najviši genetski potencijal prinosa imati dodatno osiguranje sklopa usjeva u obliku besplatnog tretmana sjemena insekticidom.