KWS
   
 

Do zdravih usjeva tijekom suše u 10 jednostavnih koraka

Vodič za sušu

Suša nikada ne dolazi sama. Ona je uvijek samo jedan važan element unutar skupa.

Sama suša značila bi nedostatak vode, ali uz zadržavanje svih drugih čimbenika na potrebnoj razini: tlo i temperatura zraka, vlaga zraka, intenzitet zračenja, status hraniva i aktivnost štetnih organizama kao što su insekti, gljive i korovi. Kako se to nikada ne događa, suša je neuravnoteženost s mnogo lica.

Kako se susrećemo sa sušnim stresom?

Najvažniji čimbenici u toj igri, navedeni redoslijedom opadanja kapaciteta i povećanja dostupnosti, jesu: klima, tlo i poljoprivredna praksa, ali i uzgojna praksa koja također utječe na tlo i kulturu (dok poljoprivreda u cjelini djeluje na klimu). Plodored utječe na praksu i tlo. Unutar kulture, čovjek je stvorio složenu razinu zvanu sorta. KWS kontinuirano poboljšava genetsku kvalitetu vlastitih hibrida, što pridonosi boljem učinku pod raznim sušnim stresovima.

O čemu govori ovaj vodič za sušu?

Zapravo, vodič za sušu govori o tome kako optimizirati odgovarajući set mjera dostupan kroz poljoprivrednu praksu i usjev, kroz 11 najvažnijih točaka, od tla i pripreme tla u sušnim uvjetima do prolaska kroz fiziološki život usjeva kroz tri faze: prije, tijekom i poslije cvatnje.

Kao rezultat oplemenjivanja i genetskog poboljšanja te našeg KWS istraživanja tolerantnosti na sušu, povezanog s tri navedene faze, dopustite da Vam predstavimo hibride koji imaju odgovarajuća svojstva da lakše podnose sušu i visoke temperature, kao što su razvoj korijena, učinak asimilacije, interval svilanje – metličanje, učinkovito nalijevanje zrna, itd. Mi ih nazivamo ClimaControl 3 . Otkrijte više u ovom vodiču za sušu.


vodiè Prelistajte i Vi Vodič za sušu i saznajte kako lakše podnijesti stresne klimatske uvjete uzrokovane visokim temperaturama i sušom.

 

 
KWS